PILATES en meer... algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pilates en meer en de persoon die gebruik maakt van de diensten en/of faciliteiten van Pilates en meer. 

Inschrijven

U schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen naar Pilates en meer. 

Betalingen 

Betalingen vinden bij voorkeur per bank plaats. U kunt uitsluitend deelnemen aan lessen als u het lesgeld vooraf heeft betaald. Betaalde lessen kunnen niet in geld uitgekeerd worden.
Voor bankbetalingen: IBAN:  NL74 ABNA 041 73 55 793 t.n.v. Pilates en meer.

Aansprakelijkheid 

De trainingen bij Pilates en meer dragen bij en hebben als doel de bevordering van de gezondheid van de deelnemer. De lessen vinden plaats onder begeleiding van een gecertificeerd docent. 
De lessen zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de klant. Pilates en meer is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. Deelnemers moeten de instructeur vooraf informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen hierin.

 

Afmelden lessen
Afmelden voor een (rittenkaart)les moet een minimaal 24 uur van tevoren gebeuren, anders komt de les te vervallen. In overleg is inhalen van een gemiste les (mits tijdig afgezegd) op een ander uur mogelijk.
Bij langdurige afwezigheid van de cursist kan het lesblok tijdelijk worden stopgezet. Dit moet altijd in overleg met de instructeur gebeuren. Pilates en meer kan geen plaatsgarantie bieden bij terugkomst.

Rittenkaarten

Rittenkaarten zijn na aanschaf 4 maanden te gebruiken, bij zwangerschapspilates tot 4 maanden na de bevalling. Afmelden voor een rittenkaartles moet minimaal 24 uur van tevoren gebeuren, anders wordt de les doorberekend. 

Lesrooster

De lestijden/dagen waarop wordt lesgegeven worden vastgesteld door Pilates en meer. Tijdens officiële feestdagen vinden er geen lessen plaats. In de contributie zijn 4-6 weken verwerkt waarin de studio gesloten is. De cursist wordt hierover tijdig geïnformeerd. Pilates en meer heeft het recht lessen te annuleren bij een deelname van minder dan drie cursisten.

Opzegtermijn 

Schriftelijk, 1 maand voor het einde van een kalenderkwartaal.